care by nature

I denne kategori finder du produkter fremstillet af det danske brand Bleschu - Care by Nature, der arbejder for miljøvenlig vask.

Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet.

ANSVARLIG PRODUKTION

Det er kun små fem år siden, Bleschu lancerede Danmarks første webshop med plastikfrie og planetvenlige husholdningsprodukter og introducerede sæbebær og uldkugler for danske forbrugere.

Andre virksomheder er siden fulgt i vores fodspor, og det tager Bleschu som en kompliment.

I dag er Care by Nature ikke den eneste leverandør af sæbebær og uldkugler i Danmark, og heller ikke den
billigste.

Det er der flere grunde til. Pris og kvalitet hænger ofte sammen.

I mange sammenhænge betyder en lav pris ikke bare en lidt dårligere produktkvalitet, men også at den virkelige pris reelt betales af andre mennesker længere oppe i forsyningskæderne, og/eller ved at produktionerne sker på en måde, der er ødelæggende for miljø og natur. I

Bleschu ønsker at tage ansvar for forholdene i vores forsyningskæde og produktioner. Dette gælder ikke mindst produktion af sæbebær og uldkugler i Nepal. Derfor har firmaet valgt at indgå tætte samarbejder med nepalesiske partnere, der deler værdier og ønsker
 om at styrke udviklingen i Nepal, fremfor kun at source i armslængde fra Indien. Det er et ambitiøst mål og en proces, de nok aldrig bliver færdige med. Men alle rejser starter som bekendt med det første skridt.

DYRKNING OG HØST AF SÆBEBÆR I NEPAL

Care by Natures sæbebær er tørrede skaller af frugter fra løvfældende træer af arten Sapindus Mukorossi (gaertn.), der vokser i tropiske og subtropiske områder i Asien.

Sæbebær fra denne specifikke art har et særligt højt naturligt indhold af saponiner, der er det sæbestof, som gør, at de kan anvendes til bl.a. tøjvask.

Care by Natures sæbebær stammer ikke fra plantager,
 men fra ”semi-kultiverede” træer, der vokser spredt udover Himalaya-bjergene og Nepal i det hele taget, hvor de har særligt gode klimatiske vækstbetingelser.

Træerne trives også fint i lidt mere stenet bjergjord, som ikke er egnet til f.eks. fødevareproduktion Træerne vokser typisk på små jordlodder, der tilhører lokale bønder. Enten i form af 1-2 træer på en families jordlod eller på fællesejede skovarealer omkring landsbyerne, hvor der
er 8-10 træer samlet.

Det er store træer, som bliver 80-90 år gamle, og man kan høste sæbebær fra dem, fra de er 8-10 år gamle. Træerne passes af de bønder, der ejer dem, og bliver hverken sprøjtet eller gødet.

DE NEPALESISKE HANDELSKÆDER
Den årlige høst ligger i december og varetages af dén familie, der ejer træet eller - på fællesejede arealer - af voksne fra landsbyen.

Høsten tager højst en dags tid og foregår ved at ryste/slå bærrene ned fra træet, hvorefter de samles op og transporteres (i kurv på ryggen, på trækdyr eller en knallert) til en lille opkøber af plantematerialer i nærmeste landsby. Herfra bliver bærrene solgt videre til distriktsopkøbere, der igen videresælger til centrale opkøbere i lavlandet, der har tilladelse til at eksportere bær og andre plantematerialer.


En af disse centrale opkøbere - Amar - er Bleschus gode samarbejdspartner og leverandør af sæbebær-skaller.
Der er også en veletableret og ret omfattende lokal registrering og regulering af handlen med vilde planter, sæbebær og naturmaterialer af forskellige lokale myndigheder, hvor de handlende i hvert led skal have tilladelser, betaler afgifter etc. hele vejen ned gennem kæden. Det muliggør sporbarhed på sæbebær, selvom de fleste registreringer pt. ikke er digitale.

Bleschu ved derfor hvilke områder og opkøbere, bærrene kommer fra.
Det sagt, er der stadig tale om forsyningskæder, hvor det aldrig i praksis vil være muligt for producenter eller eksterne auditører at kontrollere eller certificere hvert enkelt træ eller høstproces.

Netop derfor er det vigtigt for Bleschu, at have et tæt samarbejde med forskere, handelsaktører og samarbejdspartnere
i kæden, der - fra hver deres vinkel - har et indgående kendskab til hvordan høst og handel faktisk fungerer i daglig praksis.